Biuro Rachunkowe Katowice świadczy usługi w zakresie pełnej księgowości.
     
  OFERTA
  Karta podatkowa
  Ryczałt
  Księga przychodów i rozchodów
  Pełna księgowość
  Obsługa płac
  Obsługa kadr
  Zakładanie firm
  O NAS
  Historia
  Ludzie
  Referencje
  WSPÓLPRACA
  Zasady współpracy
  Teren działanie
  CENNIK
  Cennik usług
  KONTAKT
  Dane adresowe


Pełna księgowość (księgi handlowe)

Najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej pełna księgowość dla spółek handlowych.
Zasady prowadzenia ksiąg handlowych regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Przepisy tejże ustawy stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
- osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych
za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.
Copyright kancelarie adwokackie