Biuro Rachunkowe Katowice karta podatkowa
     
  OFERTA
  Karta podatkowa
  Ryczałt
  Księga przychodów i rozchodów
  Pełna księgowość
  Obsługa płac
  Obsługa kadr
  Zakładanie firm
  O NAS
  Historia
  Ludzie
  Referencje
  WSPÓLPRACA
  Zasady współpracy
  Teren działanie
  CENNIK
  Cennik usług
  KONTAKT
  Dane adresowe


Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczania podatku, nie wymaga prowadzenia ksiąg jak pełna księgowość, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:
- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.
Copyright kancelarie adwokackie