Biuro Rachunkowe Katowice działalność gospodarcza.
     
  OFERTA
  Karta podatkowa
  Ryczałt
  Księga przychodów i rozchodów
  Pełna księgowość
  Obsługa płac
  Obsługa kadr
  Zakładanie firm
  O NAS
  Historia
  Ludzie
  Referencje
  WSPÓLPRACA
  Zasady współpracy
  Teren działanie
  CENNIK
  Cennik usług
  KONTAKT
  Dane adresowe


Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza, to najprostsza i najtańsza form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Założenie działalności gospodarczej przeprowadzi Biuro Rachunkowe Katowice w krótkim czasie. Podatkowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej (zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) określa działalność zarobkową:
- wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
- polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
- polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Copyright kancelarie adwokackie